This project is read-only.
Jan 21

Những thứ đã làm

Chỉnh css sơ sơ để hình hiển thị đúng ratio, tại nhìn hình mà bị kéo ngang hay kéo dọc thì trông hơi xấu
Cho phép user chọn màu và chọn size, và truyền thông tin đó khi "add to cart"
Một số điều cần thảo luận lại:

Vì quần áo khi mua không thể không chọn size hoặc chọn màu được, nên Q thấy cái phần hiển thị "Add to Cart" kế bên mỗi sản phẩm là thừa, mình bỏ cái đó đi hen?
Hiện giờ Product & ProductDetail đều có ImageList, mình sẽ lưu hình ảnh như thế nào? ProductDetail thì cứ 1 sản phẩm, nếu có 3 màu khác nhau, 2 size khác nhau, thì trong ProductDetail sẽ chiếm 6 dòng (3 màu x 2 size = 6) Nhưng mà thực sự mình chỉ cần lưu lại hình khi những sản phẩm có màu khác nhau thôi, còn size thì không quan tâm, có nên làm lại database ko?
Thêm nữa, nếu như mình làm theo kiểu hiện tại, tức là Q quét hết table ProductDetails, rồi lấy ra size, lấy ra color. Sẽ có thể xảy ra trường hợp là màu đỏ thì có size S, M; màu xanh lá thì có size L. Nhưng khi query, chương trình chưa đủ thông minh để nhận ra điều đó, nó chỉ liệt kê ra 2 màu là xanh và đỏ; 3 size là S, M, L. Để đơn giản hóa, mình có nên mặc định hễ có màu thì sẽ có đủ mọi size?


Mai sẽ làm:

Khi add to cart, thì chọn luôn cả size lẫn color

Last edited Jan 23, 2011 at 3:00 PM by npxquynh, version 1

Comments

No comments yet.